BELTESTØLER

Vossasylv produserer beltestøler til mange distrikter i hele Norge. Spør oss gjerne om du savner noe!   mail til birirene@online.no, tlf 47238452.

Vi leverer også komplett belte til alle distriktene! Ta kontakt for tilbud, husk å oppgi livvidde!