BUNADSØLV + BUNADSTILBEHØR

BUNADSØLV FRA HELE LANDET!

 ansvar og miljø

Viktige stikkord for arbeidet vårt er kvalitet, ansvar og omsyn til miljøet.

Me legg ned mykje arbeid for å sikra at produkta våre skal vera av beste kvalitet. Før produkta når ut til sluttbrukar, har dei vore gjennom fleire rundar med kvalitetskontroll. Alle produkta våre som er produsert på Sylvsmidja på Voss har livstidsgaranti. Ansvarsmerket vårt er stempla bak på alle produkta. Dette er også kvalitetsstempelet vårt. Stempelet er ein J som står saman med bokstav- og talkoden 830S eller 925S. S betyr at produktet er laga i sølv, og talet står for kor mange promille sølv produktet består av.

Vatn som vert nytta i produksjonen vert reinsa og i stor grad gjenbrukt. Alt restavfall vert levert til godkjende mottak.

Bunadene er lagt inn i alfabetisk rekkefølge. Klikk deg inn på din bunad og finn sølvet som hører til. vi minner om at det er stor valgfrihet, også på tvers av distrikter, da det fra gammelt av var omreisende gullsmeder som hadde modellene med seg, og laget på bestilling hva folk ønsket. I generasjoner etterpå, er det blitt brukt arvesølv og nye orginaler som vi produserer på Sylvsmidja.

NB! Skarnes Ur & Gull er i hovedsak leverandør for Sylvsmidja på Voss, men selger også sølv fra flere produsenter rundt i Norge,  og disse produsentene kan ha egne garantiordninger. 

Skarnes Ur & Gull produserer også bunadsølv selv, under navnet Leikvang. 

 

Kan kontaktes på e-post: birgit@skarnesur.com