Bunadsølv Østerdalen+Marie Aaen

Østerdalen har flere bunader. Det er ikke utarbeidet eget sølv til noen av de, men det er vanlig å bruke sølv som er rekonstruert utifra gammelt sølv fra østerdalen. Hekter kan gjerne være slv, men tinn er også brukt. Veskelåsen/ Lommelåsen lages i ulike metaller, og både hekter og lås kan variere ettersom hva som er i handelen.