Vi feirer 40 årsjubileum i 2024!

 Vi åpnet ny butikk i lokalet etter Skarnes Gullsmedforretning i 2021  

adresse: Øgardsvegen 21, 2100 Skarnes,  Der er vårt kundemottak nå.  

 

  Verkstedet vårt i Bruvegen drives derfor for tiden  med stengt dør da deler av håndverket vårt krever en viss ro.