Vi har åpnet ny butikk i lokalet etter Skarnes Gullsmedforretning  

adresse: Øgardsvegen 21, 2100 Skarnes